VYDRAŽENO! Veřejná dobrovolná dražba bytového domu se 3 byty a nebytovým prostorem v Opavě

11.000.000Kč

Features

  • 1NJ
  • 3 BJ

Details

Veřejná dobrovolná dražba – VYDRAŽENO!

Jedná se o budovu realizovanou na přelomu 19-tého a 20-tého století, přesně v roce 1899 v historizujícím slohu bez převládajících prvků jednoho slohu. Jde o řadový městský dům s kombinovanou fasádou s obkladem z keramiky a hladkou vápennou omítkou s množstvím štukových ozdob, v přízemí bosovanou. Horizontálně je fasáda dělena kordonovou, korunní a podokenními a nadokenními římsami ve všech patrech, vertikálně dům striktně dodržuje symetrickou osovost, a to v 1.NP dvěma velkými, segmentově zaklenutými otvory (vstup a výkladec) od 2.NP výše probíhají čtyři okenní osy, z nichž střední dvě jsou tvořeny arkýřem na trojúhelníkové základně s okny po stranách, který je ukončen ve 3. NP balkónem. Ve 4. NP jsou okna pouze tři, střední je francouzské a tvoří vstup na balkón. Střecha sedlová s průnikem okosené věžice s mohutným vikýřem krytá přírodní břidlicí a zdobená kovářskými prvky (zahrádkou, hromosvody apod.) V roce 1986 proběhla generální oprava střechy a fasády. V devadesátých letech 20. století proběhla výměna oken a výkladce.

Objekt je napojen přípojkou na energetickou rozvodnou síť elektro, přípojkou vody a kanalizace na obecní vodovod a kanalizační řád a dále na veřejný plynovod. Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí není.

Současné dispoziční uspořádání objektu:

1.PP obsahuje sklepní prostory, kotelnu, uhelnu a schodišťový prostor.

1.NP obsahuje nebytové prostory kosmetického a kadeřnického salónu včetně hygienického zázemí -68,54 m2

2.NP – 4.NP obsahuje 3 byty, v každém podlaží jeden, který se skládá z 3+1, WC, koupelna, spíž a chodba – 91 m2, 92 m2, 83,4m2

  • ID: 3519
  • Published: 17. 1. 2022
  • Last Update: 2. 8. 2022
  • Views: 581