Veřejná dobrovolná dražba – Byt 2+1 Poruba

2.300.000Kč

Details

Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBYvěci nemovité s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi:

bytová jednotka č. 1603/47, způsob využití byt, tato vymezena (dle zákona o vlastnictví bytů) v: Budova Poruba, č.p. 1603, způsob využití bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 3600, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 541/28863 na společných částech budovy Poruba, č.p. 1603, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 3600 zastavěná plocha a nádvoří,

spoluvlastnický podíl v rozsahu id. 541/28863 na pozemku parc. č. 3600, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú.  Poruba-sever, obec Ostrava, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na LV č. 13918 (jednotka) a LV č. 11576 (pozemek) a LV č. 4157 (budova).

Popis: Dům č. p. 1603 nachází v zastavěném území obce, na území VII. stavebního obvodu městského obvodu Poruba, na ulici Jana Šoupala. Okolní zástavbu tvoří obdobné objekty hromadného bydlení, a občanské stavby – Základní a mateřská škola J. Šoupala, v širším okolí pak obchodní centrum DUHA a prodejny Albert a PENNY market. Zastávky MHD v dosahu, ve vzdálenosti cca 290 m. VII. Stavební obvod je okrajovou oblastí městské zástavby. Jedná se o řadový vnitřní panelový bytový dům, podsklepený, s 8 nadzemními podlažími – NP. V domě se dvěma vchody se nachází 48 bytových jednotek, 2 výtahy, 2 schodiště a v 1. PP jsou situovány sklepní boxy a společné prostory. V 1.NP se nachází v každém vchodu dva domovní vstupy. V 1-8. NP se nachází vždy 3 bytových jednotek na podlaží a vchod. Bytová jednotka č. 1603/47 se nachází v osmém nadzemním podlaží. Základy domu jsou betonové s vodorovnou a svislou izolací proti zemní vlhkosti, střecha domu je plochá s živičnou krytinou, hlavní svislé a vodorovné konstrukce a schodiště jsou železobetonové, obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Okna jsou plastová, klempířské konstrukce z pozinku – úplné. Vnitřní omítky vápenné, štukové. Dům je napojen na rozvody plynu, elektřiny, vody, kanalizace a tepla a teplé vody. Výtah v domě osobní, po revitalizaci, výstupy v úrovni jednotlivých podlaží. Jedná se o dům užívaný od roku 1965. Vybavení domu je standardní. Dům je po revitalizaci ve velmi dobrém stavu. Pro stavbu je zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy, podle kterého je energetická náročnost budovy dle zák. 406/2000 Sb., hodnocena třídou C úsporná. Bytová jednotka č. 1603/47 umístěná v 8.NP bytového domu je velikosti 2+1, se sklepním boxem v 1. PP. Bytová jednotka se skládá z: Kuchyň 9,00 m2, Pokoj 19,30 m2, Pokoj 16,10 m2, Koupelna 2,10 m2, WC 1,00 m2, Předsíň 4,40 m2, Sklepní box 2,20 m2. Podlahová plocha bytu PP: 54,10 m2. Vybavení jednotky zahrnuje kuchyňskou linku vč. dřezu a připojení na vnitřní kanalizaci, plynový sporák vč. připojovacího potrubí a uzavíracího kohoutu, vanu, umyvadlo a WC mísu s nádrží vč. míchacích baterií a připojení na vnitřní kanalizaci, otopná tělesa vč. rozvodů ÚT, vestavěné skříně v předsíni a v kuchyni, domovní zvonek s telefonem a listovní schránku. Dále k vlastnictví jednotky patří vstupní dveře bytu, ostatní dveře – dřevěné, některé nové, jiné původní, podlahy obytných místností vlýskové, pokryté kobercovou krytinou, v ostatních místnostech keramická dlažba a PVC. Vnitřní elektroinstalace (původní), rozvod plynu a vnitřní rozvody teplé a studené vody. Omítky vápenné štukové. Obklady provedeny v kuchyni a navíc, oproti původnímu stavu, jsou obklady provedeny i v koupelně. Vybavení bytu je většinou původní, s pravidelnou údržbou v průběhu životnosti vybavení. Pozemek parc. č. 3600 je v katastru nemovitostí zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková výměra pozemku činí 461 m2. Pozemek parc. č. 3600 je zastavěn stavbou č. p. 1603. Pozemek má možnost napojení na všechny inženýrské sítě – voda, kanalizace, elektřina, plyn, teplo a teplá voda.

Cena obvyklá předmětu dražby

Předmět dražby je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. YvettyBarvíkové,

ze dne 15. 1. 2024 č. 002735/2024 na částku 2,300.000,00 Kč (slovy:Dvamiliónytřistatisíc korun českých) – cena obvyklá.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                                         2.300.000,00 Kč

                                 (Slovy:Dvamiliónytřistatisíckorunčeských)

Minimální příhoz:                                                                                              10.000,00 Kč

Dražební jistota:                                                                                             100.000,00 Kč

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ.

 

Omezení váznoucí na předmětu dražby: Na předmětu dražby neváznou věcná ani obligační práva a závazky, ke dni dražby nebude trvalé bydliště navrhovatelů na bytové jednotce váznout.

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby: 12. 3. 2024 v 16 hodin a 14. března 2024v 16.00 hodin. Sraz  před domem č.p. 1603/15, na adrese Jana Šoupala 1603/15, Poruba, 708 00 Ostrava.

 

 

Dražební vyhláška DV1

  • ID: 3539
  • Published: 13. 2. 2024
  • Last Update: 13. 2. 2024
  • Views: 236