V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B,

V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B,
V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, V přípravě , dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B,


 Místo dražby:Opava
 Místo prohlídky:Budišov nad Budišovkou

Nabízíme - soubor věcí nemovitých,

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

 

-nebytová jednotka  č. 687/10, typ jednotky – vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití jiný nebytový prostor, vymezena  v budově Budišov nad Budišovkou, č.p. 686, 687, bytový dům,  stojící na pozemku  parc. č. St. 287/1;  vlastnictví  jednotky je evidováno na LV č. 1032

- spoluvlastnický podíl ve výši 106/1000 na společných částech budovy Budišov nad Budišovkou, č.p. 686, 687, bytový dům,  stojící na pozemku  parc. č. St. 287/1,  zapsáno na LV  č. 1024

- spoluvlastnický podíl ve výši 106/1000 na  pozemku parc. č. St. 287/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměry  435 m2 , zapsáno na LV  č. 1024

  vše  k.ú. a obci Budišov nad Budišovkou,  okres Opava, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Opava.

 

Popis: Jedná se o nebytovou jednotku situovanou v přízemí atypického bytového domu v Budišově nad Budišovkou, na ulici Mírových letnic (ad Prohlášení vlastníka ze dne 25.1.2002). Jde o prodejní prostory včetně potřebného skladového a sociálního zázemí. Dříve zde byly provozy cukrárny, kadeřnictví, pedikury, atd. Podlahová plocha prostoru činí 115,70 m2. Dům má celkem 4 podlaží, nad nebytovou jednotkou se nacházejí byty. Stáří domu je 47 let. Vnitřní vybavení nebytového prostoru je standardní, nebytový prostor je vytápěn ústředním topením z centrální kotelny, pro ohřev TUV slouží elektrický bojler, je zde sprchovací prostor i WC. Výplně otvorů tvoří kovové výkladce, dřevěná zdvojená okna opatřená mřížemi a dveře dřevěné hladké plné, ze zadní strany od rampy pro příjem zboží jsou dvojité rámové dveře. Povrchy podlah jsou tvořeny teracovou, keramickou dlažbou a PVC.

 

Nejnižší cena: