Prodej stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 , 4.900 000,- Kč

Prodej stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 , 4.900 000,- Kč
Prodej stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 , 4.900 000,- Kč Prodej stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 , 4.900 000,- Kč Prodej stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 , 4.900 000,- Kč Prodej stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 , 4.900 000,- Kč Prodej stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 , 4.900 000,- Kč Prodej stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 , 4.900 000,- Kč


 Místo prohlídky:Hukvaldy

Cena: 4 900 000 Kč


Nabízíme  soubor  věcí  nemovitých, s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

  • pozemek parc. č. 366 zahrada, výměry 3259 m2,
  • pozemek parc. č. 367 zahrada, výměry 388 m2,
  • pozemek parc. č. 1250 ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, výměry 101 m2,
  • pozemek parc. č. 376/4 trvalý travní porost, výměry 850 m2,

 

  •  v k.ú. Sklenov, obec Hukvaldy, okres Frýdek-Místek, zapsáno na LV č. 116 v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

 

Popis: Pozemkové parcely jsou udržovány sekáním trávy, nacházejí se zde i vzrostlé stromy, vše je situováno v zastavěné části obce Hukvaldy, okres Frýdek-Místek. Využití je vhodné pro výstavbu rodinných domů, s možností napojení na inženýrské sítě elektřiny, vody a plynu. Obec Hukvaldy má i vlastní čistírnu odpadních vod. Jedná se o jeden funkční celek pozemku sestávající se ze čtyř parcel celkové výměry 4.598 m2, v přibližně rovinatém terénu, pravidelného cca čtvercového půdorysu s přístupem z hlavní komunikace Hukvaldy – Kopřivnice, na pozemek přes krátkou vlastní příjezdovou komunikaci parc. č. 1250, výměry 101 m2.

 

 

 Cena:                           4.900.000,-