Pozemky 2195 m2, Dolní Lhota - 35.000,- Kč

Pozemky  2195 m2, Dolní Lhota - 35.000,- Kč


 Místo prohlídky:Dolní Lhota

Cena: 35000 Kč


Pozemky:

- pozemek parc. č. 735/21, orná půda, výměry  2004 m2,

v k.ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Dolní Lhota, okres Ostrava-město, zapsáno na LV č. 251,  

pozemek parc. č. 2301/7, vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, výměry  191 m2,

v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, okres Ostrava-město, zapsáno na LV č. 2197,

 

oba pozemky zapsány v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

 

Popis:  Pozemek parc. č. 735/21 tvoří reálnou parcelu v celistvém území v zemědělském půdním fondu. Spolu  s pozemkem parc. č. 2301/7, jež tvoří koryto vodního toku, na sebe navazují. Oba pozemky jsou situovány mezi obcemi Dolní Lhota a Krásné Pole. Dobrý a udržovaný sta

Cena     35.000,- Kč