Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč

Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč
Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Dražba komerčního objektu O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč


 Datum dražby:13.5.2019 v 15 hodin
 Místo dražby:Opava
 Datum prohlídky:6.5. a 9.5.2019 v 15 hod.
 Místo prohlídky:Ostrava-PorubaVyvolávací cena: 19 900 000 Kč
  Dražební vyhláška


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY - soubor věcí nemovitých,

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

 

Pozemek parc. č. 719, zastavěná plocha a nádvoří, výměry 3707 m2,

- součástí je stavba: Poruba, č.p. 6092, stavba občanského vybavení;  stavba stojí na pozemku parc. č. 719,

 v k.ú. Poruba, obci Ostrava, okres Ostrava-město, zapsáno na LV č. 1596 v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Ostrava.

 

Popis: Podnikatelský areál většího rozsahu Ostrava-Poruba:

Nemovitosti se nachází v centrální části městského obvodu Poruba, v rovném terénu. Jedná se o částečně podsklepený, jednopodlažní a částečně dvoupodlažní objekt skeletové konstrukce, zastřešený kombinací sedlových a pultových střech. V objektech jsou provozní prostory – velká hala bývalé prodejny potravin se sklady, kanceláří, přístupovou halou, denní místností, atd., prodejna masa a uzenin (v létě končící nájem) a pivní bar s hernou (v nájmu). Podlahová plocha činí 1.770,30 m2, obestavěný prostor 8.284,07 m3. OP přístřešku je 143,43 m3, plocha pozemku je 3.707 m2. Objekty jsou napojeny na elektřinu, kanalizaci, vodovod a teplovod. Původní stavba je z roku 1954 (dům pionýrů, loutkové divadlo), od roku 1995, kdy byla provedena generální rekonstrukce, stavební úpravy a přestavby, sloužila jako nákupní centrum „Renta“. Na oploceném dvoře je parkoviště a kovové přístřešky. Jedná se o víceúčelový areál v dobrém technickém a stavebním stavu, v lukrativním místě Krajského města, kde se naskýtá mnohostranné využití k podnikatelským účelům s možností budoucích lukrativních zisků. 

 

Cena obvyklá předmětu dražby dle ocenění soudního znalce Ing. Jitky Ševčíkové, č. 2471-08/19 ze dne 28. 1. 2019,  činí hodnotu 14.000.000,- Kč.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:           19.900.000,- Kč

(slovy: Devatenáct miliónů devětset tisíc korun českých),

Minimální příhoz:                                                                                                 10.000,- Kč

 

Dražební jistota:                                                                                                  400.000,-  Kč

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ, neváznou na něm dluhy, zástavní práva, věcná břemena apod. V současnosti jsou uzavřeny dvě nájemní smlouvy na dobu neurčitou – 1) pivní bar a herna, výměry 118 m2, s 6-měsíční výpovědí a 2) maloobchodní prodejna potravin s příslušenstvím, výměry 206 m2, nájem končí v létě.

 

Datum, čas konání prohlídek předmětu dražby: 6. 5. 2019, v 15 hod. a 9. 5. 2019 v 15 hod.  Sraz účastníků před budovou č.p. 6092, ul. Skautská 1, Ostrava-Poruba, tel. 606849265.