Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč

Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč
Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč Komerční objekt O-Poruba, pozemek 3.707 m2 - 19 900 000,- Kč


 Datum dražby:22.10.2019 v 15 hodin
 Místo dražby:Opava
 Datum prohlídky:10.10. v 15 hod, 17. 10. v 15 hod.
 Místo prohlídky:Ostrava-PorubaVyvolávací cena: 19 900 000 Kč
  Dražební vyhláška


Nabízíme - soubor věcí nemovitých,

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

 

Pozemek parc. č. 719, zastavěná plocha a nádvoří, výměry 3707 m2,

- součástí je stavba: Poruba, č.p. 6092, stavba občanského vybavení;  stavba stojí na pozemku parc. č. 719,

 v k.ú. Poruba, obci Ostrava, okres Ostrava-město, zapsáno na LV č. 1596 v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Ostrava.

 

Popis: Podnikatelský areál většího rozsahu Ostrava-Poruba:

Nemovitosti se nachází v centrální části městského obvodu Poruba, v rovném terénu. Jedná se o částečně podsklepený, jednopodlažní a částečně dvoupodlažní objekt skeletové konstrukce, zastřešený kombinací sedlových a pultových střech. V objektech jsou provozní prostory – velká hala bývalé prodejny potravin se sklady, kanceláří, přístupovou halou, denní místností, atd., prodejna masa a uzenin (v létě končící nájem) a pivní bar s hernou (v nájmu). Podlahová plocha činí 1.770,30 m2, obestavěný prostor 8.284,07 m3. OP přístřešku je 143,43 m3, plocha pozemku je 3.707 m2. Objekty jsou napojeny na elektřinu, kanalizaci, vodovod a teplovod. Původní stavba je z roku 1954 (dům pionýrů, loutkové divadlo), od roku 1995, kdy byla provedena generální rekonstrukce, stavební úpravy a přestavby, sloužila jako nákupní centrum „Renta“. Na oploceném dvoře je parkoviště a kovové přístřešky. Jedná se o víceúčelový areál v dobrém technickém a stavebním stavu, v lukrativním místě Krajského města, kde se naskýtá mnohostranné využití k podnikatelským účelům s možností budoucích lukrativních zisků. 

 

Nejnižší cena:         19.900.000,- Kč

(slovy: Devatenáct miliónů devětset tisíc korun českých),