Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč

Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč
Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč Dobrovolná dražba BJ 2+1 Opava, u nemocnice - 1,7 mil. Kč


 Datum dražby:4.4.2019, 15 hodin
 Místo dražby:Opava, KB, 3.p
 Datum prohlídky:2.4,2019 v 16 hod., 4.4.. v 12 hod.
 Místo prohlídky:OpavaVyvolávací cena: 1 700 000 Kč
  Dražební vyhláška


Předmět dražby:

soubor věcí nemovitých a movitých, s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

1) bytová jednotka

- jednotka č. 2373/14, typ jednotky – vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití byt, vymezena  v budově Předměstí, č.p. 2373, byt. dům,  stojící na pozemku  parc. č. 2344/29; vlastnictví  jednotky je evidováno na LV č. 6802

- spoluvlastnický podíl ve výši  529/12808 na společných částech budovy v části obce Předměstí, č.p. 2373, způsob využití bytový dům, stojící na pozemku parc.č. 2344/29;  budova v části obce Předměstí, č.p. 2373 je zapsaná na LV  č. 3549,

- spoluvlastnický podíl ve výši 529/12808  na pozemku parc. č. 2344/29 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra  207 m2;  pozemek parc. č. 2344/29  je zapsán na LV  č. 3549,

vše výše uvedené zapsáno v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava.

2) Soubor movitých věcí tvořících částečné vybavení bytu ke dni dražby, starý nábytek, stolky, židle apod., vše opotřebované.

 

Popis: Bytová jednotka č. 2373/14 o vel. 2+1 je umístěná v 5.NP v typovém obytném domě panelové konstrukce v Opavě, na ul. Olomoucká or. č. 85, naproti Slezské nemocnice, na velmi žádaném místě pro bydlení.  Bytová jednotka je běžně udržovaná, v původním stavu bez dalších úprav. Dům postavený v roce 1968 je nyní zcela revitalizovaný, se zateplením, novými omítkami, střešními krytinami, novým výtahem, vstupy se schránkami, úpravami schodišťových ploch, atd. Střecha je plochá, dům je situován jako střední v řadovém trojbloku domů. Vytápění a teplá voda jsou z centrálního zdroje. Podlahová plocha bytu je 52,90 m2. Vybavení bytu staré, opotřebované.

Cena obvyklá předmětu dražby  1.800.000,- Kč. Cena obvyklá souboru věcí movitých je oceněna navrhovateli a dražebníkem na 3.000,- Kč.

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                      1.700.000,- Kč

(slovy: Jeden milion sedmsettisíc korun českých),

 z čehož nemovitosti  činí 1.699.000,- a movité věci 1.000,- Kč)                                         

Minimální příhoz:                                                                                                10.000,- Kč

 

Dražební jistota:                                                                                                 100.000,-  Kč

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ, neváznou na něm omezení, dluhy, závazky či práva ve prospěch třetích osob.

 

Datum, čas konání prohlídek předmětu dražby: 2. 4. 2019, v 16 hod. a 4. 4. 2019 ve 12 hod.   Sraz účastníků bude před domem na ul. Olomoucká or. č. 85. Volejte 606849265.