Spoluvlastnický podíl id. 3/4 na pozemku, Hlučín, 2.500,- Kč

Spoluvlastnický podíl id. 3/4 na pozemku, Hlučín, 2.500,- Kč


 Datum dražby:18.12.2018
 Místo dražby:Opava
 Místo prohlídky:HlučínVyvolávací cena: 2 500 Kč


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY je věc nemovitá,

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

 

Spoluvlastnický podíl ve výši id. ¾ pozemku parc. č. 2878/18/ vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, výměry 60 m2, zapsáno na LV č. 3797 pro k.ú. 639711 Hlučín, obec 507016 Hlučín, okres CZ0805 Opava, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.