Připravovaná dražba souboru movitých věcí - zima 2018

 Připravovaná dražba souboru movitých věcí - zima 2018


 Místo dražby:Ostrava
 Místo prohlídky:Frýdek Místek

V přípravě, 

bude se jednat o automobil z r. 1999 a zařízení pro stáčení piva