Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč

Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč
Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - 150.000.Kč


 Datum dražby:7.3.2019 v 14 hod.
 Místo dražby:Opava, Masařská 6
 Datum prohlídky:28.2. v 15 hod, 7.3. ve 12,30 hod.
 Místo prohlídky:PíšťVyvolávací cena: 150 000 Kč
  Dražební vyhláška   Znalecký posudek


Předmět opakované VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY – věc nemovitá, s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

      Stavba č.p. 551, v části obce Píšť, způsob využití rodinný dům; tato stavba stojí na cizím pozemku parc. č. 270/3 (pozemek zapsán na LV 643),

stavba č.p. 551 je zapsána v k.ú. Píšť, obec Píšť, okres Opava, na LV č. 1218, v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Opava.

 

Popis: Rodinný dům č.p. 551 v k.ú. Píšť je zděný, z cihel a tvárnic, stojí na cizím pozemku parc. č. 270/3, v zástavbě rodinných domů. Přístup je z místní zpevněné komunikace ul. U Potoka přes pozemky jiného vlastníka. Dům je samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou, napojený na rozvod vody, elektřiny 220/400 V a plynu. Základy betonové s izolací, fasáda břízolitová, vytápění plynové, kanalizace svedena do vlastní žumpy. Konstrukce a vybavení domu jsou vzhledem k tomu, že dům nebyl delší dobu užíván, na konci své životnosti, v havarijním stavu, rozvody vody a vytápění jsou nefunkční. Dům byl kolaudován v roce 1981.

POZEMEK POD RD LZE DOKOUPIT !

Zjištěná cena předmětu dražby dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Jindřicha Figaly, č. 5984-34/2018 ze dne 30. 6. 2018,  činí 310.608,- Kč.

Vyvolávací cena 150.000,- Kč