Dražba id. 1/2 pozemku s garáží, Petřvald 5.000,- Kč

Dražba id. 1/2 pozemku s garáží, Petřvald 5.000,- Kč


 Datum dražby:3.5.2018, 14 hod.
 Místo dražby:Havířov
 Datum prohlídky:26.4.,15 hod. a 3.5., 12.30
 Místo prohlídky:PetřvaldVyvolávací cena: 5000 Kč
  Dražební vyhláška


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY

věc nemovitá, s veškerým právním a skutečným příslušenstvím tak, jak stojí a leží:

- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. 6414/24, zastavěná plocha a nádvoří, výměry 24 m2, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití garáž; stavba stojí na pozemku parc. č. 6414/24 zastavěná plocha a nádvoří. Vše zapsáno v k.ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald, na LV č. 1651, v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná.

Popis: Jedná se o zděnou garáž v řadovém garážišti, druhou krajní z pravé strany jedné garážové řady. Garáž je součástí pozemku parc. č. 6414/24 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 24 m2. Přístup je z ulice Josefa Rohla, v části obce Petřvaldu nazývanou „Holubova kolonie“. Garáž je zděná s plochou střechou, v současném reálném stavu je nutná pro další užívání její generální rekonstrukce, jelikož se jedná o stavbu po vyhoření. Reálnou hodnotu zde tvoří převážně pozemek pod garáží.   

Další důležité upozornění: Úspěšný vydražitel má zajištěno odkoupení zbývajícího spoluvlastnického podílu ve výši id. ½, a to za stejnou cenu, za jakou nabude předmět této dražby.

Vyvolávací cena: 5.000,- Kč