Dražba id. 1/2 pozemku s garáží, Petřvald 5.000,- Kč

Dražba id. 1/2 pozemku s garáží, Petřvald 5.000,- Kč


 Datum dražby:3.5.2018
 Místo dražby:Havířov
 Místo prohlídky:Petřvald

Cena: 5000 Kč
Vyvolávací cena: 5000 Kč


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY

věc nemovitá, s veškerým právním a skutečným příslušenstvím tak, jak stojí a leží:

- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. 6414/24, zastavěná plocha a nádvoří, výměry 24 m2, součástí je stavba bez čp/če.

Popis: Jedná se o zděnou garáž v řadovém garážišti, druhou krajní z pravé strany jedné garážové řady. Garáž je součástí pozemku parc. č. 6414/24 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 24 m2. Přístup je z ulice Josefa Rohla, v části obce Petřvaldu nazývanou „Holubova kolonie“. Garáž je zděná s plochou střechou, v současném reálném stavu je nutná pro další užívání její generální rekonstrukce, jelikož se jedná o stavbu po vyhoření. Reálnou hodnotu zde tvoří převážně pozemek pod garáží.   

 

Vyvolávací cena: 5.000,- Kč