RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč

 RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč
 RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč RD Radkov, pozemek 656 m2 - 490.000,- Kč


 Místo prohlídky:Radkov

Cena: 540000 Kč


Soubor nemovitých věcí s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

- pozemek parc. č. St. 92/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměry 354 m2

- součástí je stavba: Radkov, č.p. 108, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 92/2  

- pozemek parc. č. 129/2, zahrada, výměry 302 m2,

 

zapsáno na LV č. 160 v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava,  pro k.ú. Radkov u Vítkova, obec Radkov, okres Opava.

 

Popis: Vlastní dům č.p. 108 je zděný, přízemní, v kombinaci cihel a kamene. Omítky jsou vápenné štukové a hladké, podlahy prkenné, keramické, lino a dlažba, Dům byl postaven někdy kolem roku 1900, je ve svahu. Topení lokálními kamny, na tuhá paliva. Původní sklep byl po 2.sv. válce zasypán. Střecha je sedlová s půdním prostorem. Údržba domu je průměrná. K domu je postavena zděná kůlna pro uskladnění dřeva.

Cena:   490.000,- Kč