Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno

Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno
Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno Nebytová jednotka 158,5 m2, O- Hrabůvka -1.200.000,- Kč Zadáno


 Místo dražby:Ostrava
 Místo prohlídky:Hrabůvka

Cena: 1200000 Kč
  Znalecký posudek


Nebytová jednotka  s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

- jednotka č. 1618/5, typ jednotky – vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití dílna nebo provozovna, vymezena  v budově Hrabůvka, č.p. 1618, jiná stavba,  stojící na pozemku  parc.č. St. 2144,  vlastnictví  jednotky je evidováno na LV č. 1948

- spoluvlastnický podíl ve výši 159/2079 na společných částech budovy v části obce Hrabůvka, č.p. 1618, způsob využití jiná stavba, stojící na pozemku parc.č. St. 2144;  budova v části obce Hrabůvka, č.p. 1618 je zapsaná na LV  č. 1193

- spoluvlastnický podíl ve výši 159/2079  na  pozemku parc. č. St. 2144,  zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra  1267 m2;  pozemek parc. č. St. 2144 je zapsaná na LV  č. 1193,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, pro k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

Popis: Nebytová jednotka č. 1618/5 celkové podlahové plochy 158,50 m2 je situována ve 2.NP budovy č.p. 1618, která je dvoupodlažní, s vlastním průjezdem pod budovou z ulice Jiřího Herolda nebo vjezdem k budově z druhé strany, z ulice Horní, směrem k přilehlé benzínové pumpě. Budova je napojena na veškeré sítě města. Budova č.p. 1618 skleletového konstrukčního systému, je situována v místě s vysokým počtem vícepodlažních bytových domů s velkou hustotou obyvatel a reálným předpokladem stálého plného obsazení provozních prostor - např. při využití jako diskotéka, herna, restaurace, kavárna, salónky, obchod, školicí místnosti, galerie, kanceláře, montovna drobných výrobků nebo dílna, atd.. Výhodou je možnost přístupu po venkovním i vnitřním schodišti a využívání nákladního výtahu a také dostatek parkovacích míst v okolí budovy. Jednotka obsahuje místnosti č. 26 – 90,8 m2, č. 29 – 10,7 m2, č. 30 – 26,4 m2, č. 31 – 6,5 m2, č. 32 – 6,8 m2 a č. 33 – 17,3 m2.  

Stav jednotky odpovídá běžnému opotřebení a údržbě.

Cena obvyklá věci nemovité

Předmět dražby je popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Jaromíra Kleina  ze dne 25.4.2016, č. ZP: 14577-077/16.  Obvyklá  cena  nemovitosti byla  oceněna  znaleckým  posudkem  na  částku 1.570.000,- Kč. Znalecký posudek bude k dispozici k nahlédnutí u dražebníka, během prohlídek, v místě konání dražby.

 

Prodejní cena:            1.200.000,- Kč