Reference z roku 2015

Reference z roku 2015

 Se společností Aukční síň JUSTITIAS s.r.o. spolupracuji již mnoho let při zajišťování oceňování nemovitostí pro potřeby účastníků dědického řízení a při dražebním prodeji nemovitého a movitého majetku v rámci likvidace dědictví. Společnost poskytuje tyto služby rychle a na dobré profesionální úrovni.

JUDr. Ivan Zimola, notář v Opavě.