Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - vydraženo 180.000,- Kč

Dobrovolná dražba opakovaná RD Píšť - vydraženo 180.000,- Kč


 Datum dražby:7.3.2019 v 14 hod.
 Místo dražby:Opava, Masařská 6
 Místo prohlídky:PíšťVyvolávací cena: 150 000 Kč


Předmět opakované VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY – věc nemovitá, s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

      Stavba č.p. 551, v části obce Píšť, způsob využití rodinný dům; tato stavba stojí na cizím pozemku parc. č. 270/3 (pozemek zapsán na LV 643),

stavba č.p. 551 je zapsána v k.ú. Píšť, obec Píšť, okres Opava, na LV č. 1218, v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Opava.