Dražba RD Opava, pozemek 712 m2 - 1,1 mil. Kč

Dražba RD Opava, pozemek 712 m2 - 1,1 mil. Kč


 Datum dražby:26.10.2017
 Místo prohlídky:OpavaVyvolávací cena: 1 100 000 Kč


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY – soubor nemovitých věcí

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

 

- pozemek parc. č. 1761, zastavěná plocha a nádvoří, výměry 370 m2

- součástí je stavba: Kylešovice, č.p. 334, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc. č. 1761,  

- pozemek parc. č. 1763, zahrada, výměry 342 m2,

zapsáno na LV č. 1002 v Katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava,  pro k.ú. Kylešovice, obec a okres Opava.