Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč

Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč
Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč Dobrovolná dražba - Nebytový prostor, Budišov n/B, 1,5 mil. Kč


 Datum dražby:13.5.2019 ve 14 hodin
 Místo dražby:Opava
 Datum prohlídky:2.5.2019 v 14 hod., 7. 5. v 14 hod.
 Místo prohlídky:Budišov nad BudišovkouVyvolávací cena: 1 500 000 Kč
  Dražební vyhláška


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY - soubor věcí nemovitých,

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

 

-nebytová jednotka  č. 687/10, typ jednotky – vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití jiný nebytový prostor, vymezena  v budově Budišov nad Budišovkou, č.p. 686, 687, bytový dům,  stojící na pozemku  parc. č. St. 287/1;  vlastnictví  jednotky je evidováno na LV č. 1032

- spoluvlastnický podíl ve výši 106/1000 na společných částech budovy Budišov nad Budišovkou, č.p. 686, 687, bytový dům,  stojící na pozemku  parc. č. St. 287/1,  zapsáno na LV  č. 1024

- spoluvlastnický podíl ve výši 106/1000 na  pozemku parc. č. St. 287/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměry  435 m2 , zapsáno na LV  č. 1024

  vše  k.ú. a obci Budišov nad Budišovkou,  okres Opava, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Opava.

 

Popis: Jedná se o nebytovou jednotku situovanou v přízemí atypického bytového domu v Budišově nad Budišovkou, na ulici Mírových letnic (ad Prohlášení vlastníka ze dne 25.1.2002). Jde o prodejní prostory včetně potřebného skladového a sociálního zázemí. Dříve zde byly provozy cukrárny, kadeřnictví, pedikury, atd. Podlahová plocha prostoru činí 115,70 m2. Dům má celkem 4 podlaží, nad nebytovou jednotkou se nacházejí byty. Stáří domu je 47 let. Vnitřní vybavení nebytového prostoru je standardní, nebytový prostor je vytápěn ústředním topením z centrální kotelny, pro ohřev TUV slouží elektrický bojler, je zde sprchovací prostor i WC. Výplně otvorů tvoří kovové výkladce, dřevěná zdvojená okna opatřená mřížemi a dveře dřevěné hladké plné, ze zadní strany od rampy pro příjem zboží jsou dvojité rámové dveře. Povrchy podlah jsou tvořeny teracovou, keramickou dlažbou a PVC.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                           1.500.000,- Kč

(slovy: Jeden milion pětset tisíc korun českých),

Minimální příhoz:                                                                                                    5.000,- Kč

 

Dražební jistota:                                                                                                  100.000,-  Kč

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ, neváznou na něm dluhy, nájemní práva, zástavy apod. Na LV 1032 je zapsáno věcné břemeno ve prospěch Města Budišov nad Budišovkou, spočívající v povinnosti vlastníka jednotky strpět ve společných prostorech v 1. PP bytového domu umístění a provozování kotelny.

 

Datum, čas konání prohlídek předmětu dražby: 2. 5. 2019, v 14 hod. a 7. 5. 2019 v 14 hod.  Sraz účastníků před budovou č.p. 687, ul. Mírových letnic, Budišov n/Budišovkou, tel. 606849265.